หลักการตั้งชื่อโดเมน (Domain Name)

ชื่อโดเมนก็เหมือนกับตราสินค้า หากชื่อโดเมนจดจำได้ง่ายก็จะช่วยให้ลูกค้าจำเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย

Tumwebtook

29 เมษายน 2023

ผลงานทำเว็บไซต์ของเรา

เรารับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัทเอกชน เว็บไซต์ภาครัฐ (ราชการ) เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ รับจัดทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทเว็บไซต์ ร้านอาหาร ร้านค้า และทั่วไป

Tumwebtook

29 เมษายน 2023