โดเมนคืออะไรจำเป็นแค่ไหน


โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป ยังรวมไปถึงผู้ดูแลระบบโดเมนเนมซีสเทมที่สามารถแก้ไขไอพีแอดเดรสของชื่อโดเมนเนมนั้นๆ ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมดเช่น hostneverdie.com หรือ Hostneverdie .com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน โดนเมนเนม มีด็อทอยู่หลายประเภทแต่ที่นิยมมากที่สุดนั้นก็คือ .com เพราะเป็นด็อทในยุคแรกๆ ที่เริ่มใช้กัน และง่ายต่อการจดจำ

โดนเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้นจะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ ได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ผ่านโดมเนมเท่านั้น ยังรวมไปถึง Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN เป็นต้น ที่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำ index กับเว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา


Sub Domain เป็นเว็บย่อยของเว็บไซต์ของเราอีกที โดยปกติถ้ามี Domain ชื่อ sanook.com เราจะเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยพิมพ์ www.tumwebtook.com แต่หากเราต้องเข้าชมเว็บย่อยของเราจะต้องพิมพ์ http://demo.tumwebtook.com sub domain มีประโยชน์สำหรับท่านที่มีธุรกิจ หลายประเภท เป็นการจำแนกแยกแยะหมวดหมู่ธุรกิจ

ประเภทของ Domain Name ?

1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน
2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ

โดนเมนเนม 2 ระดับ
ประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น www.hostneverdie.com
ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

 • .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
 • .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
 • .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
 • .edu คือ สถาบันการศึกษา
 • .gov คือ องค์กรของรัฐบาล
 • .mil คือ องค์กรทางทหาร

โดนเมนเนม 3 ระดับ
ประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.chula.ac.th, www.google.co.th
ประเภทขององค์กรที่พบบ่อยคือ

 • .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
 • .ac คือ สถาบันการศึกษา
 • .go คือ องค์กรของรัฐบาล
 • .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
 • .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

ตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร

 • .th คือ ประเทศไทย
 • .cn คือ ประเทศจีน
 • .uk คือ ประเทศอังกฤษ
 • .jp คือ ประเทศญี่ปุ่น
 • .au คือ ประเทศออสเตรเลีย