วิธีชำระเงิน

หากลูกค้าชำระเงินค่าบริการต่างๆเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องทำการอัพโหลดสลิป โดยสามารถเลือกวิธีการยืนยันดังนี้

ชำระมาที่ กสิกรไทย เลขบัญชี 003-1-61777-4