ร่วมงานกับเรา

Garphic Design

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบเว็บไซต์เป็นภาพ Graphic แล้วทำเป็น CSS
 • รักการออกแบบ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

** ถ้ามีพอร์ทงาน กรุณานำมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
** มีความรู้เรื่อง UI/UX จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web developer

รายละเอียดงาน

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ PHP,HTML5,MySQL,CSS และ JavaScript
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน
 • มีความรู้เรื่อง UI และพัฒนา Application บนมือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมให้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00น.